Föreningsmöten

Dessa möten är öppna för våra medlemmar och hålls alltid i Katrinhallens caféteria. Till dessa möten finns alltid en dagordning som anslås på denna sidan samt att alla möten protokollförs.

Föreningsmöte 10 november 2016 kl 19.00
Föreningsmöte 21 februari 2017 kl 19.00
Årsmöte 7 juni 2017 kl.19.00

Motioner och förslag till dagordningen mejlas till mona.wangstedt@mariestadbois.se

Välkomna till din förenings möten!

 

Dagordning föreningsmöten

§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Val av sekreterare
§ 3 Val av justerare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Föregående föreningsmötes protokoll
§ 6 Ekonomi
§ 7 Ishallen – drift m.m
§ 8 Sport – senior och junior
§ 9 Ungdomskommittén
§ 10 Klubbchef och kansli
§ 11 Marknad
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Nästa föreningsmöte
§ 14 Mötets avslutande

Styrelsemöten

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2016

20 juni kl 17.00

16 augusti kl 17.00

13 september kl 17.00

11 oktober kl 17.00

8 november kl 17.00

6 december kl 17.00

 2017

10 januari kl 17.00

7 februari kl 17.00

7 mars kl 17.00

18 april kl 17.00

16 maj kl 17.00

7 juni kl 18.00 ("gamla kansliet inför årsmöte)

 

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram