Plus över en halv miljon

07 juni 2017 22:20

För 4-5 år sedan hade Bois ekonomiske rådgivare Bengt Hildingsson med sig ett ox-ok till Bois årsmöte. Det skulle visa på det ekonomiska ok som Bois hade att dras med i form utav ett ekonomiskt underskott på 1,6 miljoner kronor. När det idag hölls ett årsmöte så hade Bengt med sig oket igen, men denna gång av en helt annan orsak.

- Nu har vi inget gammalt att dras med längre, nu kan vi slänga oket!

Bengt började annars med att dela ut ris till styrelsen.

- Jag tror vi får skicka dom på kurs i budgetering, för de hade budgeterat ett plus på 115 000 kr men idag kan jag redovisa en vinst på 504 000 kr!

Beskedet mottogs med stora applåder av det ovanligt välbesökta årsmötet, runt 50 personer hade letat sig upp till Katrinhallens kafeteria.

Trots det fina resultatet som redovisades så kunde det ha blivit ännu mer plus på sista raden. För när styrelsen såg att det såg ut att bli ett bra resultat så tog man flera beslut som gjorde att resultatet inte blev ännu bättre.  Dels så valde man att höja avskrivningarna från 10 till 20%, något som minskade resultatet med drygt 100 000 kr, dels så tog man flera engångskostnader i form av ny slip och förbättringar av ljudanläggningen. Därtill så periodiserade man drygt 300 000 kr till kommande säsong och man valde dessutom att skriva av flera av tillgångarna som man inte trodde sig kunna få så mycket för. Att klubben gjorde det bra ekonomiskt visas också av att klubben höjde sin omsättning från 9,6 till 10,5 miljoner. Nu har man 600 000 kr i kassan.

I övrigt var det också positiva tongångar från mötet. Föreningen kunde som en av få hockeyföreningar i länet redovisa en ökning av antalet aktiva. Man har arrangerat flera cuper som man får mycket ros för.

  • Vi behöver aldrig aktivt söka föreningar till våra cuper, de goda referenserna vi får gör att klubbar söker sig till oss, berättade Mikael Eriksson, Bois ordförande.

Mikael som för övrigt blev omvald som ordförande. Omvald till styrelsen blev också Ewa Bladh-Gustafsson medan Anders Brandberg och Håkan Lövgren valdes in som nya i styrelsen. På sitt andra år fortsätter Johan Jerenvik, Mona Wångstedt Larsson och Tomas Andersson. 

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram